Videdalsskolan

Animering i NO med hjälp av iPad

Foto: Malmö stad/Johan Magnusson

Videdalsskolan är en F–9-skola med tillhörande fritidshem och grundsärskola med totalt cirka 720 elever.

Observera att Videdalsskolan har studiedag den 18 maj men inte den 24 maj!

På vår stora skolgård finns det en fin grönyta med kullar och ängsplanteringar där de yngre eleverna gärna håller till på rasterna. Vi har också en egen sporthall med fotbollsplan och det finns stora gräsmattor för utomhusaktiviteter precis intill skolan i Videdalspaken.

Varje elev på vår skola ska få möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar – trivsel, trygghet och lärande

Vår vision är att vår skola ska vara en plats där alla känner sig delaktiga och bemöts med respekt för den de är. Vi vill skapa en god atmosfär i skolan som ger en positiv anda i alla delar av skolverksamheten och vi vill ge varje elev möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Snabbval

Frånvaroanmälan
Läsår och lov
Scheman
Söka ledighet
Skolmaten
Om Videdalsskolan
Välja skola läsåret 2018/2019
Lämna synpunkter och klagomål
Videdalsskolans pedagogiska webbplats
Videdalsskolan på Instagram
Videdalsskolan på Facebook

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-25 14:07