Ungdomsmottagningar

Den som har frågor kring sin sexualitet eller sin sexuella hälsa kan vända sig till en av Region Skånes ungdomsmottagningar eller en sjukvårdsmottagning. Det finns också frivilligorganisa-
tioner som arbetar med information, råd och stöd.

Till ungdomsmottagningarna kan du vända dig fram tills du är 23 år.

Malmös tre ungdomsmottagningar

Lönnen, Rolfsgatan 25 B, 214 34 Malmö 040-623 95 30
Rooseum, Gasverksgatan 20, 211 29 Malmö 040-623 95 40
Triangeln, Holmgatan 4, 211 45 Malmö 040-623 95 50

Centrum för sexuell hälsa − för alla åldrar
Claesgatan 7  plan 3,  tel: 040-33 17 47

Frivilliga organisationer

  • RFSL 040-611 99 51
  • RFSU 040-30 56 00
  • Noaks ark Aidsjouren 020-78 44 40
  • BRIS (upp till 18 år) 0200-230 230
  • Linje 59 (frågor kring homosexualitet) 020-59 59 00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-26 17:46