Kunskapsresultat

Malmö stads grundskoleförvaltning följer varje år upp kunskapsresultaten hos eleverna i de kommunala grundskolorna.

Bland annat sammanställs måluppfyllelsen i skolår 1–5, betyg i skolår 6–9 och resultaten från de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Rapporten ger en bild av hur väl eleverna i Malmös skolor tillägnat sig kunskapsmålen i de behörighetsgivande ämnena.

Senast ändrad: 2018-12-17 15:31