Kunskapsresultat

Malmö stads grundskoleförvaltning följer varje år upp kunskapsresultaten hos eleverna i de kommunala grundskolorna.

Bland annat sammanställs måluppfyllelsen i skolår 1–5, betyg i skolår 6–9 och resultaten från de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Rapporten ger en bild av hur väl eleverna i Malmös skolor tillägnat sig kunskapsmålen i de behörighetsgivande ämnena.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-11 13:33