Systematiskt kvalitetsarbete

Varje skola och fritidshem, samt grundskoleförvaltningen som helhet, bedriver ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet bedrivs utifrån Skolverkets allmänna råd för hur skolan ska planera och följa upp sin verksamhet.

I bland annat skollag och läroplaner beskriver staten skolans uppdrag. Malmö stad är så kallad huvudman för alla kommunala skolor i Malmö. I Malmö stad ansvarar grundskoleförvaltningen för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Såväl varje skola och fritidshem som grundskoleförvaltningen som helhet planerar och följer upp sin verksamhet utifrån det statliga uppdraget.

Grundskoleförvaltningen sammanställer årligen en analys över läget i Malmö stads grundskolor.

Kvaliteten i Malmös skolor 2018 (pdf, 704.7 kB)
Kvaliteten i Malmös skolor 2017 (pdf, 861.8 kB)
Kvaliteten i Malmös skolor 2016 (pdf, 1.1 MB)
Kvaliteten i Malmös skolor 2015 (pdf, 988 kB)
Kvaliteten i Malmös skolor 2014 (pdf, 914.8 kB)
Kvaliteten i Malmös skolor 2013 (pdf, 872.3 kB)

Senast ändrad: 2018-12-17 15:32