Publicerad 2016-12-12 15:09

Senast uppdaterad 2016-12-12 15:15

Information inför skolstarten hösten 2017

Skolbarn

Foto: Colourbox

Ska ditt barn börja skolan för första gången, antingen i förskoleklass eller i årskurs 1? Under februari får du ett brev med information och ansökningsblanketter från skolan där ditt barn erbjuds plats höstterminen 2017.

Ditt barn erbjuds en plats i en kommunal skola i närheten av bostaden. Det är också den skolan, barnets så kallade hemskola, som skickar ut informationen inför skolstarten.

malmo.se/hemskola kan du se vilken skola som är ditt barns hemskola.

Förskoleklass

Barn som fyller sex år under 2017 erbjuds att gå i förskoleklass med start hösten 2017. Förskoleklass är en frivillig skolform där barnet kan utvecklas, lära och förberedas för fortsatt utbildning.

Skolår 1

Barn som fyller sju år och ska börja skolan höstterminen 2017 erbjuds en plats i den kommunala skolan i närheten av sitt hem. Grundskolan är obligatorisk (skolplikt) för alla barn från hösten det år barnet fyller sju år.

Fritidshem

Under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem under den tid som du som förälder arbetar eller studerar.

Modersmålsundervisning

Barn med ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Elever i årskurs 1–9 har rätt till det. Barn i förskoleklass har inte rätt till det, men kan ansöka om modersmålsundervisning. Undervisningen är frivillig.

Om du inte får brevet

Har du inte fått brevet från skolan i slutet av februari, kontakta ditt barns hemskola eller grundskoleförvaltningens reception 040-34 90 90.