Publicerad 2017-06-19 14:38

Senast uppdaterad 2017-06-20 12:50

Fortsatt bra betyg för Malmös nior

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck

Betygen för avgångseleverna i årskurs nio i Malmö stads grundskolor ligger kvar på samma höga nivå som förra året. Det visar en första analys av betygsresultaten för vårterminen 2017.

– Jag är glad att kunna konstatera att förra årets resultat inte var en tillfällighet utan att vi ligger kvar på en för Malmö hög nivå. Årets genomsnittliga meritvärde för årskurs nio blev 229 poäng att jämföra med förra årets 230 poäng. Det innebär att vi sannolikt ligger kvar på rikssnittet för kommunala skolor i Sverige, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Andelen gymnasiebehöriga och andelen elever som har nått målen i alla ämnen i årskurs nio minskar något jämfört med förra året, gymnasiebehörigheten är dock högre i år än före 2016. Samtidigt ökar behörigheten i årskurs åtta. Liksom tidigare år är matematik och svenska som andraspråk de ämnen som har lägst måluppfyllelse.

– Malmö har tagit emot många nyanlända de senaste åren och detta påverkar gymnasiebehörigheten och andelen elever med fullständiga betyg. Vi måste därför fortsätta att utveckla verksamheten för dessa elever, säger Anders Malmquist.

Vidare visar resultaten att flickor har högre betyg än pojkar och att skillnaderna ökar, så även för nyanlända elever. Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på huvudmannanivå och på skolnivå.