Publicerad 2018-04-25 11:01

Senast uppdaterad 2018-04-25 17:27

Så gick Malmö stads första skolval

I februari i år genomförde grundskoleförvaltningen i Malmö stad det första skolvalet till förskoleklass och årskurs 1 för elever som inte redan har gått i förskoleklass. Nu är resultatet från skolvalet klart och beslut om skolplacering skickas ut till vårdnadshavare i slutet av den här veckan.

Vårdnadshavare till totalt 4 400 barn födda 2012 bjöds in att göra skolvalet. Av dessa tackade en stor andel ja till en plats på fristående skolor. Kvar att placera var 3 976 barn och av dessa valde vårdnadshavare till 3 553 barn att göra ett aktivt skolval vilket ger en svarsfrekvens på 89,5 procent.

96 procent får något av sina tre val

När nu skolplaceringarna är gjorda kan vi konstatera att 96 procent av barnen har fått plats på någon av de tre skolor de valt och att 83 procent har fått den skola de valt i första hand.

– Det är fantastiskt roligt att så många vårdnadshavare har gjort ett aktivt skolval och att vi har kunnat möta en så stor del av vårdnadshavarnas önskemål. Fördelningen av platserna har skett i dialog med utbildningschefer och grundskoledirektören för att maximera antalet platser i de områden där behovet varit som störst och vi har verkligen jobbat hårt för att så många som möjligt skulle få sitt förstaval. Bland annat kommer vi att utöka antalet klasser på några skolor för att möta önskemålen och ge rimliga avstånd mellan hem och skola, säger Anna Berglund, enhetschef för centrala skolplaceringsenheten på grundskoleförvaltningen.

Mindre andel får inget av sina val

Fyra procent av barnen har inte fått något av sina tre val. Merparten av dessa har valt skolor som ligger långt från barnens hem.

– Vi måste förhålla oss till skollagen som säger att alla har rätt till en skola nära hemmet. Därför kan inte dessa barns önskemål gå före önskemål från barn som bor närmare. Sen finns det barn som fått plats på en skola som ligger långt bort men det beror på att det fanns platser kvar, säger Anna Berglund.

11 procent av vårdnadshavarna har inte gjort ett aktivt skolval. De har placerats utifrån relativ närhet till skolor med lediga platser kvar. De som inte är nöjda med sin skolplacering har möjlighet att ansöka om skolbyte mellan den 3 och 14 maj via e-tjänsten som kommer att finnas på malmo.se.

Fakta om skolvalet

Rangordning av val

Andel i procent

Får sitt förstahandsval

83 %

Får sitt andrahandsval

9 %

Får sitt tredjehandsval

4 %

Får inget av sina val

4 %

Totalt

100 %

Beslut om skolplacering skickas hem

Beslut om skolplacering skickas med post från grundskoleförvaltningen till samtliga vårdnadshavarna den 25 april. Vårdnadshavaren kan även logga in i e-tjänsten för skolvalet för att se vilken skola barnet fått plats på.