Alternativ skolgång

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. Kommunen har en skyldighet att bevaka kunskapsutvecklingen, att eleven går i skolan och föräldern/vårdnadshavaren är skyldig att stödja och se till att eleven går i skolan.

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land. Malmö stad kan alltså inte välja att betala Malmöelevers skolgång utomlands.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-20 16:43