Kartläggning av nyanländas kunskaper

För att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra skolstart behöver grundskolan och gymnasieskolan ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter de har med sig till Sverige.

Grundskolan

Kartläggningen är obligatorisk enligt skollagen och görs för alla barn och ungdomar i åldern 7–16 år. Den hjälper skolan att anpassa undervisningen efter ditt barns behov.

Det är inget test och ditt barn behöver inte förbereda sig. Varje elev får visa vad han eller hon är bra på och får en introduktion till hur det är att gå i skolan i Sverige. Kartläggningen görs på ditt barns modersmål.

Första samtalet handlar om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka språk eleven använder. Du som vårdnadshavare deltar tillsammans med ditt barn i samtalet som hålls av en lärare.

Andra samtalet går ut på att ta reda på vilken läsförståelse ditt barn har på modersmålet och förmåga att använda matematiskt tänkande.

När kartläggningen är klar bestämmer rektorn vilken årskurs och undervisningsgrupp ditt barn ska gå i. Innan beslutet tas kommer du som vårdnadshavare få information om planeringen och undervisningen för ditt barn i skolan. På så sätt kan du lättare ge ditt barn stöd i det fortsatta skolarbetet.

Gymnasieskolan

Som en del av ansökan till Språkintroduktionen genomför vi en kartläggning tillsammans med dig som elev. Detta gäller även om du önskar gå Språkintroduktion på en fristående skola.

Kartläggningen handlar om din tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka språkkunskaper du har med dig. Du får även göra ett test i matematik och i svenska. Sammantaget utgör detta en grund för nivå-, klass- och skolplacering.

Om den svenska skolan

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Barn som fyller 6 år kan börja i förskoleklass som är frivillig. Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. Här kan du läsa mer om den svenska skolan på flera olika språk.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-16 08:40