Prao

Prao är obligatorisk för dig som går i årskurs 8 eller 9. I Malmö har man beslutat att praon ska genomföras i årskurs 8, en vecka på vårterminen och en vecka på höstterminen. Praon är en viktig del av skolans undervisning. Vissa saker kan man inte läsa sig till utan dem måste man uppleva själv. Att arbeta är en sådan sak.

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är ett tillfälle för dig som går i åttan att bekanta dig med arbetslivet. Praon kan också ge dig en inblick i hur det kan vara att driva ett företag.

Att vara på en arbetsplats med de uppgifter och krav som arbetslivet ställer lär dig saker både om dig själv, en viss bransch och arbetslivet i stort. Praon kan också vara en hjälp inför ditt gymnasieval. Praon ger dig dessutom möjlighet att bygga upp ett kontaktnät för att kanske kunna få extrajobb eller sommarjobb.

Praon är en del av undervisningen och närvaro under praon är obligatorisk. Malmö stad ordnar praoplatser till alla elever via Prao Malmö. Du som elev ska alltså inte själv ordna praoplats.

 

Senast ändrad: 2018-10-15 14:22