Sjukhusskolan i Malmö

Vad är en sjukhusskola och hur fungerar den?

Alla elever inskrivna på sjukhus erbjuds undervisning enligt skollagen (skollagen 24:e kapitlet, § 17). Undervisningen sker enskilt eller i grupp av legitimerade lärare.

När en elev drabbas av sjukdom väcks en oro över elevens fortsatta undervisning. Sjukhusskolan är den förmedlande länken mellan eleven, hemskolan och vårdnadshavarna.

Sjukhuslärare arbetar med att ”vårda det friska” och sjukhusskolan vill:

  • fungera som en länk mellan elev och hemskolan
  • ge eleven kontinuitet i inlärningen
  • stimulera och motivera elevens lärande
  • anpassa undervisningen efter elevens behov och förmåga
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
  • minska elevens oro inför det fortsatta skolarbetet

Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen, grundskole-förordningen och gymnasieförordningen. Det är hemskolan som har huvudansvar för elevens skolgång och sjukhusskolan ansvarar för undervisningen under elevens sjukhusvistelse. Sjukhusskolans huvudman är Malmö stad och ingår i kommunens ansvar.

​Sjukhusskolans tre verksamheter

Barn 1

Barn1 erbjuder undervisning till elever inskrivna på vårdavdelningar på SUS - Skånes universitetssjukhus.

BUP-skolan

BUP-skolan erbjuder undervisning till elever, under begränsad tid, som har kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin på SUS - Skånes universitetssjukhus.

Kontakt: Maria Zackrisson (sektionschef)
0708 48 89 29, maria.zackrisson@malmo.se

Velanderskolan

Velanderskolan är en skola som är integrerad i Velandergården, ett behandlingshem för ca 11 elever där vård, skola och fritidsaktiviteter finns under samma tak.

Undervisningen och behandlingen riktar sig till elever i högstadieåldern. För att få en plats på Velanderskolan ska en kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin vara etablerad.

På Velanderskolan sker undervisningen och fritidaktiviteter i samarbete med vårdgivaren. Skolan har även ett nära samarbete med hemmet.

Kontakt: Stefan Kardum (rektor)
0733 01 45 12, stefan.kardum@malmo.se

Snabbval

Senast ändrad: 2018-02-12 17:20