Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få studiehandledning på sitt modersmål om de behöver det.

Flerspråkiga barn ska inte riskera att komma efter i skolan för att de kan för lite svenska. Studiehandledning ger elever möjlighet att utveckla sina kunskaper från sin tidigare skolgång från hemlandet eller i Sverige. Målet är att eleverna ska uppnå kunskapskraven i skolan i de ämnen där behovet av stöd finns.

Studiehandledning ges av en modersmålslärare som talar samma språk som ditt barn. Handledaren hjälper ditt barn att förstå och ta del av undervisningen i olika ämnen. Handledaren kan till exempel förklara begrepp och termer i ett ämne både på svenska och ditt barns starkaste språk.

Ditt barn får också stöd i att förstå och förhålla sig till kraven som ställs i den svenska skolan, värderingar och kulturella skillnader.

Modersmålsläraren planerar studiehandledningen i det eller de ämnen som ditt barn behöver stöd i tillsammans med ämnesläraren. Handledningen kan ges före, under och efter en lektion beroende på ditt barns behov.

Praxis i Malmö stad är att studiehandledningen äger rum under skoltiden. Handledningen kan ske både i grupp och individuellt. Det är rektorn på skolan som tar beslut om studiehandledning. Malmö stad erbjuder studiehandledning så länge behovet finns för ditt barn.

Vill du veta mer om studiehandledning, kontakta ditt barns skola. Grundskolor i Malmö A–Ö

Senast ändrad: 2018-12-03 11:14