Skolrestaurangers recept

Skolrestauranger delar gärna med sig av recept! Om du skulle vilja ha ett recept kan du kontakta maltid.sr@malmo.se.

Har du själv ett recept du skulle vilja dela med dig av till skolrestauranger? Välkommen att maila in detta till oss. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-15 15:37