Varför ser menyn ut som den gör?

Maten vi äter har en stor inverkan på miljön – genom att
ändra våra matvanor kan vi bland annat halvera utsläppen av växthusgaser. En genomtänkt meny med skolmat som är både
god, näringsriktig och klimatsmart gör stor skillnad.

Menyn till våra kommunala grundskolor och gymnasieskolor
planeras av skolrestaurangers kostvetare, dietister och måltidsutvecklare i
samarbete med våra kockar och restaurangbiträden.

Menyerna är näringsberäknade för att leva upp till skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider. Maten följer de nordiska närings-rekommendationerna och Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat.

Hållbar mat är framtidens mat! Enkelt beskrivet kan hållbar mat sammanfattas såhär:

Ät mindre, men bra kött.

Minskad köttkonsumtion är något av det viktigaste vi kan göra för att
minska matens klimatpåverkan. Dessutom är det bra för hälsan att dra ner på rött kött och charkprodukter.
Om du äter kött, se till att välja kött där man har tagit hänsyn till
djuromsorg, miljö och hållbarhet. Det kött vi serverar följer svensk
djurskyddslagstiftning och vi prioriterar ekologiskt kött.

Ät mer grönsaker, baljväxter och fullkorn

Det finns flera fördelar med att äta mer växtbaserad mat. Rätt kombinerad får du i dig det du behöver av både vitaminer, mineraler, fibrer och andra ämnen som är bra för hälsan.
Vegetabilisk livsmedelsproduktion kräver också mindre resurser än för att föda upp djur. Utsläppen minskar och jordens jordbruksmark räcker längre.

Få ner matsvinnet

Mellan 10 och 25 procent av all mat i Sverige slängs och genom att minska matsvinnet gör vi en stor insats för klimatet och miljön. Vi kan inte komma ifrån matavfall helt, därför ser vi till att det som ändå genereras går till biogasproduktion.

Använd miljömärkta livsmedel

Miljömärkta livsmedel produceras med metoder som innebär en mindre påverkan på klimat och miljö. År 2020 ska all mat vi serverar i Malmö stad vara ekologisk.

Senast ändrad: 2018-11-07 08:56