Skolskjuts läsåret 2018/2019

Du som går i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts om du uppfyller villkoren.

Du kan få skolskjuts på grund av:

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Avstånd för skolskjuts

Du kan få skolskjuts om avståndet till skolan är längre än

  • 2 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3
  • 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
  • 4 kilometer om du går i årskurs 7–9

När vi räknar ut om du har rätt till skolskjuts mäter vi avståndet från ditt hem till den skola som kommunen i första hand hade erbjudit dig plats på utifrån närhetsprincipen och som har lediga platser. Den skolan kallar vi för skolskjutsskola. Skolskjutsskolan är inte nödvändigtvis din närmaste skola eller den skola där du går.

Så ansöker du om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår. Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt.

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. 

Beslut om skolskjuts

Om du ansökt via e-tjänsten skickar vi beslutet med e-post.

Beslutet gäller ett år i taget så länge inget förändras, som att du byter skola eller flyttar. Grundskoleförvaltningen har rätt att ändra beslutet om dina förutsättningar förändras. Vi följer skollagen och Malmö stads riktlinjer för skolskjuts.

Skolan informerar om din skolskjuts

När du fått beslut om att du får skolskjuts informerar din skola om vilken typ av skolskjuts du har rätt till och tiderna för skolskjutsen.

Riktlinjer för skolskjuts i Malmö stad, gäller från och med läsåret 2018/2019 (pdf, 812.3 kB) (Uppdaterade 2018-04-25)

 

Blankett

Hämta blanketten "Ansökan om skolskjuts läsåret 2018/2019" på malmo.se/sjalvservice.

Senast ändrad: 2018-12-12 12:00