Skolskjuts läsåret 2018/2019

Du som går i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts om du uppfyller villkoren.

För att få ett beslut om skolskjuts före skolstart skulle du ha ansökt senast den 17 maj. Du har fortfarande möjlighet att ansöka om skolskjuts i vår e-tjänst, men vi kan inte garantera att du får ett beslut innan skolan börjar.

Du kan få skolskjuts på grund av:

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Avstånd för skolskjuts

Du kan få skolskjuts om avståndet till skolan är längre än

  • 2 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3
  • 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
  • 4 kilometer om du går i årskurs 7–9

När vi räknar ut om du har rätt till skolskjuts mäter vi avståndet från ditt hem till den skola som kommunen i första hand hade erbjudit dig plats på utifrån närhetsprincipen och som har lediga platser. Den skolan kallar vi för skolskjutsskola. Skolskjutsskolan är inte nödvändigtvis din närmaste skola eller den skola där du går.

Testa om du kan ha rätt till skolskjuts

Innan du ansöker om skolskjuts kan du testa om du har tillräckligt långt till skolan för att få skolskjuts. Testet gör du i e-tjänsten.

Så ansöker du om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår. Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt.

Ansökan för läsåret 2018/2019 ska lämnas in senast den 17 maj för att du ska få ett beslut före skolstarten. Ansök i e-tjänsten som öppnar den 3 maj.

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. 

Beslut om skolskjuts

Om du ansökt om skolskjuts senast den 17 maj kommer du att få beslutet under juni månad. Om du ansökt via e-tjänsten skickar vi beslutet med e-post.

Beslutet gäller ett år i taget så länge inget förändras, som att du byter skola eller flyttar. Grundskoleförvaltningen har rätt att ändra beslutet om dina förutsättningar förändras. Vi följer skollagen och Malmö stads riktlinjer för skolskjuts.

Skolan informerar om din skolskjuts

När du fått beslut om att du får skolskjuts informerar din skola om vilken typ av skolskjuts du har rätt till och tiderna för skolskjutsen.

Riktlinjer för skolskjuts i Malmö stad, gäller från och med läsåret 2018/2019 (pdf, 812.3 kB) (Uppdaterade 2018-04-25)

 

Blankett

Hämta blanketten "Ansökan om skolskjuts läsåret 2018/2019" på malmo.se/sjalvservice.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-19 10:41