Bidrag till läromedel och skolmåltider

Bidrag till läromedel och skolmåltider är ett ekonomiskt
stöd till dig som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola.

Kan jag få bidrag för läromedel och skolmåltider?

Du kan få bidrag till läromedel och skolmåltider om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Läser på gymnasial nivå på en folkhögskola.
  • Inte har ett slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasieskolan.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • Är under 20 år, bidrag kan beviljas t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år.

Hur ansöker jag om bidrag för läromedel och skolmåltider?

Om du uppfyller villkoren ska du fylla i en ansökan om
bidrag till läromedel och skolmåltider och skicka in den till gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.

Ansökningsblanketten hittar du under Tjänster & blanketter rubriken gymnasieskola.

Du ansöker om bidraget per termin och intyg från den folkhögskola du går på måste bifogas. OBS! Intyget måste vara i original.

Vid ansökan om bidrag till läromedel ska kvitto på inköpt litteratur i original bifogas eller ett intyg från skolan att det finns materialavgift (avgift för kopiering, material som delas ut på lektioner).

När ska jag ansöka om bidrag för läromedel och skolmåltider?

  • För att bidraget ska betalas ut för höstterminen ska ansökan ha kommit till oss senast den 15/12 det år ansökan avser.

  • För att bidraget ska betalas ut för vårterminen ska ansökan ha
    kommit till oss senast den 15/6 det år ansökan avser.

Hur mycket bidrag kan jag få?

År 2018 är bidraget för skolmåltider 2900kr/termin och bidraget till läromedel är maximalt 1500kr/termin.

Vad gör jag om jag flyttar från Malmö stad eller avslutar mina studier?

Om du blivit beviljad ett bidrag och avbryter dina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget måste du omgående meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du blir återbetalningsskyldig för bidrag som betalas ut efter det att du avbrutit dina studier eller flyttat.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om bidragen?

Då vänder du dig till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Vi finns på Storgatan 20 i Malmö. Det går även bra att kontakta oss på antag@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 15:37