Bidrag till läromedel och skolmåltider

Bidrag till läromedel och skolmåltider är ett ekonomiskt
stöd till dig som läser gymnasiala kurser på en folkhögskola.

Så ansöker du om bidrag

Du kan ansöka om bidrag till läromedel och skolmåltider om du är folkbokförd i Malmö stad. Det är viktigt att du är ute i god tid.

Du ansöker om bidraget per termin och intyg från den folkhögskola du går på måste bifogas. OBS! Intyget måste vara i original.

Vid ansökan om bidrag till läromedel ska kvitto på inköpt litteratur i original bifogas eller ett intyg från skolan att det finns materialavgift (avgift för kopiering, material som delas ut på lektioner).

För att vi ska kunna behandla en ansökan om bidrag för läromedel och skolmåltider behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att säkerställa din rätt till bidraget. Dina personuppgifter hämtas från ifylld ansökningsblankett. Läs mer om hur Malmö stad behandlar dina personuppgifter.

Senast ändrad: 2018-06-26 14:34