Busskort / Resebidrag

Busskort för dagliga resor inom Skåne. Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan.

Så ansöker du om busskort

Du som är folkbokförd i Malmö och som går på en kommunal gymnasieskola i Malmö behöver inte ansöka om busskort. Om du är berättigad till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola.

Du som är folkbokförd i Malmö och som går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller en gymnasieskola utanför Malmö måste  ansöka om resebidrag. Det är viktigt att du är ute i god tid.

Ansökningsblanketten kan även hämtas i förvaltningens reception på Storgatan 20 i Malmö.

Rutiner och riktlinjer

Bidrag beviljas enligt Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).

 

För att vi ska kunna behandla en ansökan om resebidrag behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att säkerställa din rätt till resebidrag. Dina personuppgifter hämtas från ifylld ansökningsblankett. Läs mer om hur Malmö stad behandlar dina personuppgifter.

Senast ändrad: 2018-07-05 11:52