Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemresor för elever som behöver vara inackorderade på grund av skolgången (SFS 2011:876).

Så ansöker du om inackorderingsbidrag

Du kan ansöka om inackorderingsbidrag om du är folkbokförd i Malmö stad. Det är viktigt att du är ute i god tid.

För att ersättning ska betalas ut för hela läsåret krävs att ansökan är oss tillhanda senast 30 november det läsår som ansökan avser.

För att ersättning ska betalas ut enbart för vårterminen måste ansökan senast ha inkommit vid vårterminens slut det läsår ansökan avser.

Rutiner och riktlinjer

För att vi ska kunna behandla en ansökan om inackorderingsbidrag behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att säkerställa din rätt till inackorderingsbidrag. Dina personuppgifter hämtas från ifylld ansökningsblankett. Läs mer om hur Malmö stad behandlar dina personuppgifter.

Senast ändrad: 2018-06-26 14:21