Elevhälsa

Alla elever inom skolan har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar kurator, psykolog, skolläkare, skolsköterska samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja eleverna utveckling mot utbildningens mål. Att trivas och må bra främjar lärande. Behöver du/ditt barn stöd från elevhälsan kontakta din skola.

Senast ändrad: 2019-01-10 09:59