Flera nyheter för Malmö stads gymnasieutbildningar

Läsåret 2018/2019 innebär flera viktiga nyheter för Malmö stads gymnasieutbildningar.

Några program kommer att flyttas mellan skolorna för att ge bättre förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. Dessutom genomförs i vissa fall en satsning på lärlingsutbildningar i stället för skolförlagda program.

  • Värnhemsskolan håller på att göras om från gymnasieskola till ett nytt centrum för vuxenutbildningen. Under en övergångstid kommer Värnhemsskolan att finnas kvar men gymnasieprogrammen kommer successivt föras över till andra gymnasieskolor. Det gymnasiala restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer dock att vara kvar i lokalerna men formellt lyda under vuxenutbildningen. Gymnasieutbildningarna (kommer att) marknadsföras under namnet Malmö restaurangskola.

  • Gymnasiesärskolan på Värnhemsskolan flyttar till Valdemarsro gymnasium från och med läsåret 2019. Namnet Värnhemsskolan upphör i samband med sommarlovet 2019.

  • Årskurs 1 på barn- och fritidsprogrammet startar höstterminen 2018 på Pauliskolan i stället för som tidigare på Värnhemsskolan. Årskurs 2 och 3 går kvar på Värnhemsskolan ytterligare ett läsår.

  • Lärlingsutbildningarna på Norra Sorgenfri gymnasium kommer att marknadsföras under namnet Malmö Lärlingscenter.

  • Tre gymnasieprogram ska inte längre finnas som skolförlagt alternativ på Malmös kommunala gymnasieskolor. Det handlar om hantverksprogrammet – frisör, industritekniskt program och bygg- och anläggningsprogrammet. Bakgrunden är att programmen under en längre tid har dragits med lågt söktryck, inte bara i Malmö utan i hela landet. Faktum är att det inte har startat något skolförlagt industritekniskt program i Malmö sedan 2012. Och för bygg- och anläggningsprogrammet har ingen skolförlagd utbildning startat de två senaste åren. Hantverksprogrammet –frisör har 11 elever i årskurs 1 på Värnhemsskolan. De elever som i dag finns inom berörda utbildningar kommer att få gå klart.

  • Malmö Borgarskola tar över ansvaret för handels- och administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet från Värnhemsskolan.

Senast ändrad: 2018-06-20 11:09