Inloggning Dexter

På denna sida hittar du som vårdnadshavare information om inloggning till Dexter. Dexter är de kommunala gymnasieskolornas system för närvarohantering, studieplaner och betyg.

Vad är Dexter?

Dexter är i första hand ett systemstöd för lärare, elever och vårdnadshavare. I Dexter kan du som vårdnadshavare bland annat anmäla om ditt barn måste vara frånvarande från skolan, se ditt barns studieplan, betyg samt resultat på nationella prov. Systemstödet ger också en möjlighet till kontakt mellan dig och skolan.

Du som vårdnadshavare har rätt till ett medborgarkonto fram till dess att ditt barn fyller 18 år. Den dagen förlorar du automatiskt din behörighet i Dexter. För att du därefter ska få tillgång till ditt barns uppgifter i Dexter måste ditt barn skriva under ett samtycke. Blankett för samtycke kan hämtas på ditt barns skola.

Senast ändrad: 2018-01-05 15:59