Prövning

Vad innebär prövning för en gymnasieelev?
Om du har betyget F i någon kurs eller deltagit i undervisningen men inte fått något betyg har du möjlighet att göra en prövning.

En prövning innebär att du gör prov på hela kursen under en kort period, som du sedan får ett betyg på. Du studerar själv inför en prövning.

Du som läser grundskoleämnen på ett introduktionsprogram får betygen satta av din undervisande lärare. Men om du i stället vill få de betygen genom prövning får du vända dig till en grundskola

Är du intresserad och vill veta mer så ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på din gymnasieskola.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-11 10:19