Ansökan och antagning

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutat årskurs 9 på grundskolan och senast vårterminen det år du fyller 20 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

skanegy.se kan du läsa om gymnasieutbildningar men också göra din ansökan.

Senast ändrad: 2018-06-07 14:55