Gymnasieskola för nyanlända

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet. Utbildningen är till för dig som kommit till Sverige, är mellan 16 och 19 år och som har ett annat modersmål än svenska.

Om du är över 18 år, behöver du ha uppehållstillstånd för att börja studera. På språkintroduktion läser du mycket svenska, men även andra ämnen som till exempel matematik, samhällskunskap, bild och idrott. Du får även studiehandledning på ditt modersmål.

Språkintroduktionen i Malmö är en 1-årig utbildning. Det är individuellt hur länge du behöver gå på språkintroduktion, men du får gå här i högst 4 år. Målet med utbildningen är att du ska komma vidare till en annan utbildning på gymnasiet, vuxenutbildning eller till yrkeslivet. Du kan välja om du vill studera språkintroduktion på en kommunal eller på en fristående gymnasieskola.

Kartläggning av nyanländas kunskaper

För att du som nyanländ ungdom ska få en bra skolstart behöver gymnasieskolan ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig till Sverige.

Som en del av ansökan till Språkintroduktionen genomför vi en kartläggning tillsammans med dig som elev. Detta gäller även om du önskar gå Språkintroduktion på en fristående skola.

Kartläggningen handlar om din tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka språkkunskaper du har med dig. Du får även göra ett test i matematik och i svenska. Sammantaget utgör detta en grund för nivå-, klass- och skolplacering.

Språkintroduktion på kommunala skolor

Språkintroduktion på de kommunala skolorna är indelad i tre studiespår: Start, Mellan och Fortsättning beroende på hur mycket svenska du kan.

För att bli aktuell för studiespåret Fortsättning behöver du i regel vara klar med kunskapskraven för åk 6 i svenska som andraspråk. På Fortsättningsnivå har du har även möjlighet att välja en profil utifrån ditt intresse.

Fristående skolor med språkintroduktion

Hvilan utbildning, Framtidsgymnasiet, TAU-learning, Kunskapsgymnasiet och Yrkesgymnasiet.

Har du frågor om språkintroduktion?

Kontakta oss:

Tel: 040-34 34 01 (mån-fre kl. 10:00-11:00)
E-post: mottag.spr.gvf@malmo.se

Senast ändrad: 2019-01-15 09:11