Vad är en fristående skola?

Förutom det offentliga skolväsendet i Sverige finns också fristående skolor. Kännetecknande för dessa är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller landsting.

Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. De är öppna för alla, men olika antagningsregler kan förekomma. Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående skolan har följs i allmänhet Lpo 94 eller Lpf 94 samt de nationella kursplanerna. I vissa fall har skolorna egna ämnen/kurser med egna kursplaner vilka utgör skolans profil.

Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

I Malmö finns det fler än 20 fristående skolor som bedriver gymnasieutbildningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-27 09:27