Om gymnasieskolan

Alla elever som avslutat grundskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.

De flesta gymnasieutbildningarna finns inom nationella program. Du kan välja mellan 18 nationella program och 60 nationella inriktningar. Det finns också riksrekryterande utbildningar, till exempel spetsutbildningar.

Läs mer

Skånegy.se

Senast ändrad: 2018-06-27 09:12