Introduktionsprogram

För dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet – välkommen till introduktionsprogrammen!

Inför läsåret 2019/20 sker en förändring bland introduktionsprogrammen. Förändringen innebär att Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val inte kommer att finnas kvar från och med läsåret 2019/20. De ersätts av ett nytt program, Programinriktat val, från och med 1 juli 2019.

 

Läs mer om förändringarna på Skolverkets hemsida

På ett introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid. Här kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö.

Introduktionsprogram på fristående gymnasieskolor hittar du på http://www.skanegy.se/.

Vad vill du?

Är ditt mål att bli behörig till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram eller att komma ut i arbetslivet? Det är viktigt att du tänker efter vad du vill göra efter programmet och studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa till i funderingarna.

En noggrann planering inför ditt gymnasieval hjälper dig att nå ditt mål!

Vilka program?

De fem introduktionsprogrammen är:

Hemkommunen är skyldig att erbjuda dig utbildning på introduktionsprogram om du är obehörig till nationellt program. Detta gäller alla program utom programinriktat individuellt val.


Programmen kan anordnas i hemkommunen eller via samverkansavtal med annan kommun. Fristående gymnasieskolor får också anordna vissa introduktionsprogram. Utbildningen programinriktat individuellt val ingår i avtalet Fritt Sök. Avtalet innebär att du kan söka utbildningar i valfri kommun i Skåne och västra Blekinge.


Vill du veta vilka utbildningar och skolor som arrangerar detta på orter utanför Malmö, rekommenderar vi dig att läsa mer på www.skanegy.se.


Alla introduktionsprogram söks på www.skanegy.se.

Senast ändrad: 2019-01-18 15:00