Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver läsa mer svenska för att bli behörig till en annan utbildning.

Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska så att du kan gå vidare till en annan utbildning på gymnasiet, på komvux, på högskolan eller till yrkeslivet.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Beroende på vilka kunskaper du har kan du få möjlighet att studera andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Språkintroduktion kan även innehålla andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik.

Språkintroduktion utformas för dig som enskild elev och du blir antagen till den skola som motsvarar dina behov.

Du hittar utbudet i Malmö på skanegy.se

Om ansökan

Om du funderar över att detta kan vara ett alternativ för dig så ska du tala med studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola.

Senast ändrad: 2019-02-27 15:57