Barn och fritid

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på det nationella Barn- och fritidsprogrammet men saknar behörighet att komma in. Du tänker dig en framtid där du arbetar med barn, ungdomar och vuxna, inom pedagogiska och sociala yrkesområden.

Foto: colourbox.com

Du läser under det första året ett eller flera av ämnena matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska, bild, idrott och hälsa, samhällskunskap, religion, historia och geografi enligt grundskolans läroplan. Du läser också några av de nationella kurserna från BF-programmet.

Du har din arbetsplatsförlagda utbildning (APL) på en förskola i Malmö. Vår målsättning är att du skall bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Om du efter ett år har uppnått behörighet kan du söka ett nationellt yrkesprogram eller ett programinriktat individuellt val mot ett yrkesprogram. Om du inte uppnått behörighet får du möjlighet att förlänga din yrkesintroduktion med ett eller två år.

Utbildningen läsåret 18/19 finns på:

Värnhemsskolan

SYV: Sofie Skånhamre

Tel: 0734-03 02 13
E-post: sofie.skanhamre@malmo.se

Senast ändrad: 2018-02-14 08:25