Nationella program

Nationella program är gymnasieprogram med nationellt fastställda examensmål. En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2 500 poäng. Nedan ser du vilka program de kommunala skolorna erbjuder.

Grundläggande högskolebehörighet

För att få grundläggande högskolebehörighet krävs svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3), engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6), matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1b eller 1c).

Du som väljer ett yrkesprogram ska erbjudas möjlighet att läsa ytterligare svenska/svenska som andraspråk och engelska så att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Kompletterar du inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet kommer du att prövas i grupp I (direktgrupp) när du söker till högskolan, trots denna komplettering.

Särskild behörighet

För många utbildningar krävs ytterligare förkunskaper utöver grundläggande behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha läst kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem. Det kallas särskild behörighet.

Senast ändrad: 2018-11-07 07:53