Program på gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en egen skolform. Alla utbildningar är 4-åriga. Du som söker till gymnasiesärskolan har oftast gått i grundsärskola. Gymnasiesärskolans program är en fortsättning på dessa studier.

Efter fyra år i gymnasiesärskolan kan du gå vidare till arbete eller andra studier, du är däremot inte behörig att söka vidare till utbildningar som kräver gymnasieexamen.

Gymnasiesärskolan erbjuder utbildningar som på olika sätt är anpassade utifrån elevernas behov. Gymnasiesärskolan uppmuntrar och arbetar för ett självständigt liv. Din utbildning är viktig för ett rikt liv idag och i framtiden.

Gymnasiesärskolans nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering

Finns på Värnhemsskolan (Från och med höstterminen 2019 finns programmet på Valdemarsro gymnasium)

Programmet för estetiska verksamheter

Finns på Malmö latinskola och på Valdemarsro gymnasium

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Finns på Valdemarsro gymnasium

Programmet för restaurang, hotell och bageri

Finns på Malmö Restaurangskola

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Finns på Värnhemsskolan (Från och med höstterminen 2019 finns programmet på Valdemarsro gymnasium)

Programmet för hälsa, vård och omsorg med Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Finns på Malmö Idrottsgymnasium

Programmet för samhälle, natur och språk

Finns på Valdemarsro gymnasium

Programmet för skog, mark och djur

Finns på Valdemarsro gymnasium

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Finns på Valdemarsro gymnasium

Korttidstillsyn 9:7 § LSS 

Elever kan vara på korttidstillsyn på Valdemarsro gymnasium före skoldagen börjar och efter den har slutat. De är också välkomna under lovdagar, studiedagar och längre lov. Tiderna är 06.30–17.00, måndag till fredag.

För att kunna vara med behövs ett beslut från en LSS-handläggare om Korttidstillsyn 9:7 § .

Korttidstillsynen på Valdemarsro gymnasium erbjuder en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den främjar social gemenskap samt ger fysisk och psykisk stimulans.

Korttidstillsynen på Valdemarsro gymnasium arbetar utifrån tre centrala begrepp:

  • delaktighet
  • självbestämmande och inflytande
  • kontinuitet och helhetssyn

För att få insatsen korttidstillsyn så behövs ett LSS-beslut från en LSS- handläggare och för att vi ska upprätta en verksamhet för er ungdom så behöver vi en kopia på beslutet.

Önskar er ungdom korttidstillsyn när de börjar på gymnasiet i höst, ber vi er ta kontakt med Therese Neldeborn, Sektionschef, 0729-81 99 43, therese.neldeborn@malmo.se.

Senast ändrad: 2018-11-16 10:34