Klagomålsformulär grundskola

När du skickat in anmälan nedan registreras den som en inkommen handling hos oss och du får en bekräftelse på att anmälan har kommit in till förvaltningen. En handläggare utreder ärendet och återkommer till dig med svar. Klagomålet handläggs skyndsamt.

Har du frågor eller vill komplettera din anmälan kan du kontakta den handläggare som har bekräftat mottagandet av anmälan.

Klagomål som rör kommunala verksamheter och som inte skolförvaltningarna ansvarar för skickas vidare till den förvaltning de berör.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-11-29 16:48