Kurser att pröva hos oss

Nedan finns information om vilka kurser du kan pröva hos oss, rekommenderad litteratur i respektive kurs, antal prövningstillfällen samt länk till Skolverkets hemsida med kunskapskraven för varje kurs.

Akutsjukvård SJUAKU0
Rekommenderad litteratur:Akutsjukvård, Johan Strömberg
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152315200
Antal prövningstillfällen: 2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Rekommenderad litteratur:Etik och människans livsvillkor, Katri Cronlund
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152307571
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
HälsopedagogikHALHAL0 (tidigare HÄLHÄL0)
Rekommenderad litteratur:Hälsopedagogik, Anna-Karin Axelsson
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978-91-523-0923
Antal prövningstillfällen:1 skriftligt och 1 praktiskt provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Medicin 1MEDMED01
Rekommenderad litteratur:Medicin 1, Gudrun Arvidsson
Förlag:Liber
ISBN:978-91-47-10839
Antal prövningstillfällen: 1-2 skriftliga och 1 praktiskt provtillfälle
Övrigt:APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
  
Alternativt 1: 
Rekommenderad litteratur:Medicin 1, Maria Bengtsson och Ulla Lundström
Förlag:Gleerups
ISBN:40689917
Alternativt 2: 
Rekommenderad litteratur:Medicin 1, Urban Gillå
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152302224
Medicin 2MEDMED02
Rekommenderad litteratur:Medicin 1 och 2, Elsie Setterberg
Förlag:Gleerups
ISBN:978-91-473546
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Psykiatri 1PSYPSY01
Rekommenderad litteratur:Psykiatri 1, Ann-Marie Göransson
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152307595
Antal prövningstillfällen:1-2 skriftliga provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
  
Alternativt 
Rekommenderad litteratur: Psykiatri 1, Barbro Blume, Inga-Lisa Sigling
Förlag:Liber
ISBN:978-91-47-10803-9
Psykiatri 2 PSYPSY02
Rekommenderad litteratur:Psykiatri 2, Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978915231641
Antal prövningstillfällen:2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Psykologi 1PSKPSY01
Rekommenderad litteratur: Lev i tiden, Katri Cronlund
Förlag:Bonnier
ISBN:978-91-523-0223
Antal prövningstillfällen:1 skriftligt provtillfälle alternativt inlämningsuppgift och muntligt provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Samhällsbaserad psykiatriPSYSAM
Rekommenderad litteratur:Samhällsbaserad psykiatri, Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152315163
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
SocialpedagogikPEASOC0
Rekommenderad litteratur:Socialpedagogik, Sarah Johansson & Lars Skärgren
Förlag:Liber
ISBN:978-91-523-0223
Övrigt:APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Specialpedagogik 1SPCSPE01
Rekommenderad litteratur:Specialpedagogik 1, Monica Johansson
Förlag:Liber
ISBN:978-91-4710778
Antal prövningstillfällen: 1-2 skriftliga provtillfälle
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Specialpedagogik 2SPCSPE02
Rekommenderad litteratur:Specialpedagogik 2, Monica Johansson
Förlag:Liber
ISBN:978-91-47108329
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Vård och omsorgsarbete 1VÅRVÅR01
Rekommenderad litteratur:Vård och omsorgsarbete 1, Monica Imborn, Britta Åsbrink
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:9789152307588
Antal prövningstillfällen:2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Vård och omsorgsarbete 2VÅRVÅR02
Rekommenderad litteratur:Vård och omsorgsarbete 2, Gudrun Arvidsson
Förlag:Liber
ISBN:9789147107704
Antal prövningstillfällen:1 skriftligt och 1 praktiskt provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Vård och omsorg vid demenssjukdomGERVÅR0
Rekommenderad litteratur:Vård och omsorg vid demens, Margareta Skog
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978-915231966-6
Antal prövningstillfällen:2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 
Äldres hälsa och livskvalitetGERÄLD0
Rekommenderad litteratur:Äldres hälsa och livskvalitet, Margareta Skog, Margareta Grafström
Förlag:Sanoma utbildning
ISBN:978-915231521-7
Antal prövningstillfällen:1-2 skriftliga provtillfällen
Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*
Kunskapskrav (länk till Skolverket) 

* I dialog med prövningsförrättaren planeras om du ska göra en APL, praktiska moment eller validera.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-15 13:23