Prövning – grundläggande kurser

Nedan finns information om vilka kurser du kan pröva, hur
du anmäler dig, rekommenderad litteratur i respektive kurs,
prövningstillfällen med mera.

Prövningsperioder och skrivschema

Vi har bestämda perioder då vi genomför prövningar i grundläggande kurser. Olika kurser går att pröva under olika perioder. Du kan göra prövning i engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Du kommer att bli kallad till ett informationsmöte i god tid. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen.

Så förbereder du dig inför din prövning

Våra examinatorer har skapat anvisningar i flertalet kurser. De ska vara ett stöd i dina studier inför prövningen. I anvisningarna står läromedel, vilka delprover som finns, kunskapskrav med mera.

Engelska grundläggande

Matematik grundläggande

Samhällskunskap grundläggande

Svenska grundläggande

Svenska som andraspråk, grundläggande

Anmälan

Du gör din anmälan via ansökningsblankett. Ansökan kan du lämna i receptionen på Södervärnsskolan, Spårvägsgatan 9, 214 27 Malmö.

Prövningen kan inte flyttas till en annan prövningsperiod efter anmälan. Vill du ändra period måste du göra en ny anmälan och betala avgiften igen.

Har du rätt till kostnadsfri prövning anger du detta när du anmäler dig.

Om du ska betala gör du detta först efter att du anmält dig. Det är viktigt att du skickar in en bild på din inbetalning för att din anmälan ska vara godkänd. Gör detta innan sista anmälningsdagen. Läs mer under rubriken betalning.

Vi kontaktar dig via mejl några veckor efter din anmälan. I mejlet får du information om din prövning.

Betalning

Det kostar 500 kronor per kurs att genomföra en prövning. Du betalar efter anmälan och skickar in en kopia på betalningen innan sista anmälningsdag.

Prövningen är däremot avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under prövningsperioden och har betyget F (ej IG eller -) i den kurs du ska göra prövning i.

Avgiften betalas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bankgirokonto:
660-7022.

I meddelandefältet skriver du:

Komvux prövning grundläggande kurs, ditt personnummer, ämne samt kurskod.

Skicka en bild (kvitto) på din inbetalning till kms@malmo.se innan sista anmälningsdagen för vald period. Du kan även lämna kvitto på din betalning till vår reception på Södervärnsskolan, Spårvägsgatan 9. Om vi inte får in kvittot i tid så är du inte anmäld.

Betald avgift betalas inte tillbaka ifall du inte kan genomföra prövningen.

Kontakta oss

Komvux Malmö
C/o Södervärnsskolan
Tel: 040-34 32 55
E-post: kms@malmo.se 

Postadress:

Spårvägsgatan 9
214 27 Malmö

Senast ändrad: 2018-11-30 08:24