Prövning – gymnasiala kurser

Nedan finns information om vilka kurser du kan pröva, hur
du anmäler dig, rekommenderad litteratur i respektive kurs,
prövningstillfällen med mera.

Anmälan till period 1 är stängd!

Prövningsperioder och skrivschema

Vi har bestämda perioder då vi genomför prövningar i gymnasiala kurser. Olika kurser går att pröva under olika perioder. Några kurser har särskilda anmälningsperioder och tar längre tid att genomföra, exempelvis kursen gymnasiearbete som tar en termin.

Pågående prövningsperiod:

-

Skrivschema:

Skrivschema för period 1 (extern webbsida)

Skrivschema för period 1 (pdf, 328.1 kB) (pdf)

Datum för prövningar våren 2019:

Period
Anmälan öppen
Period 1: 11 februari – 8 mars
Skrivdagar: 11–14 feb
17 december – 16 januari
Period 2: 23 april – 17 maj
Skrivdagar: 23–26 april
22 februari – 22 mars
Period 3: 27 maj – 14 juni
Skrivdagar: 27–29 maj, 3 juni
22 april – 8 maj


Skrivdag och skrivning

Om du inte kan komma på skrivdagen behöver du göra en ny anmälan och betala avgiften igen. Vi kan tyvärr inte flytta provet.

Anvisningar

För att förbereda dig inför din prövning har våra examinatorer skapat anvisningar i våra gymnasiala kurser. De ska vara ett stöd i dina studier inför prövningen. I anvisningarna står läromedel, vilka delprover som finns, kunskapskrav med mera.

Se lista med anvisningar för prövningar på våra kurser (extern webbsida).

Anmälan

Du kan anmäla dig till max tre kurser/period, men endast skriva ett kursprov per skrivdag.

Välj kurser utifrån skrivschemat innan du betalar och anmäler dig, så att provtillfällena för de kurser du vill göra en prövning i inte krockar. Om kurserna krockar kan vi inte behandla din ansökan.

Prövningen kan inte flyttas till en annan prövningsperiod efter anmälan. Vill du ändra period måste du göra en ny anmälan och betala avgiften igen.

Har du rätt till kostnadsfri prövning anger du detta när du anmäler dig.

Om du ska betala gör du detta först efter att du anmält dig. Det är viktigt att du skickar in en bild på din inbetalning för att din anmälan ska vara godkänd. Gör detta innan sista anmälningsdagen. Läs mer under rubriken betalning.

En vecka innan perioden startar får du ett mejl med information om din prövning.

Betalning

Det kostar 500 kronor per kurs att genomföra en prövning. Du betalar efter anmälan och skickar in en kopia/bild på din inbetalning innan sista anmälningsdag.

Prövningen är däremot avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under prövningsperioden och har betyget F (ej IG eller -) i den kurs du ska göra prövning i.

Avgiften betalas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bankgirokonto:
660-7022.

I meddelandefältet skriver du:

”Komvux Malmö GY-prövning, ditt personnummer, kursnamnet”.
Exempel: Komvux Malmö GY-prövning, 920808-0000, MATMAT01A

Skicka en bild (kvitto) på din inbetalning till komvux@malmo.se innan sista anmälningsdagen för vald period. Om vi inte får in kvittot i tid så är du inte anmäld.

Betald avgift betalas inte tillbaka ifall du inte kan genomföra prövningen.

Senast ändrad: 2019-01-17 07:53