Studera på komvux i annan kommun

Är du folkbokförd i Malmö men vill söka till vuxenutbildningen i en annan kommun? Börja med att ta reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns att söka inom Komvux Malmö. Om du bestämmer dig för att söka till en annan kommun kan du läsa mer på den här sidan om hur du ansöker.

Så här gör du en ansökan till vuxenutbildningen i en annan kommun:

 1. För att din ansökan till Komvux i annan kommun ska kunna behandlas behöver du skapa ett konto till Komvux Malmö (www.malmo.se/komvuxansokan) om du inte redan har ett.

 2. Gör en ansökan på den aktuella kommunens webbsida och skriv ut ansökan eller fyll i kommunens ansökningsblankett för vuxenutbildning. Kom ihåg att ta reda på och kontrollera vilka förkunskapskrav som ställs och att du uppfyller dem, samt att din ansökan är fullständigt ifylld.

  För att en utbildning i privat regi ska vara möjlig att söka måste det finnas ett gällande avtal mellan utbildningsanordnaren och vuxenutbildningen. Kontakta utbildningsanordnaren för att ta reda på vilken kommun skolan har avtal med. Finns inget gällande avtal returneras din ansökan då den inte kommer att kunna behandlas.

 3. Bifoga följande med din ansökan:
  • Information om utbildningen. Ange kursnamn och kurskoder för samtliga kurser du vill söka till (se utbildningens/aktuell kommuns vuxenutbildnings hemsida eller kontakta vuxenutbildningen i den kommun du söker till)
  • Kopior på tidigare betyg/intyg (även om du studerar/har studerat inom Malmö stad).
   Obs! Utdrag från antagning.se är inte giltigt.
  • Ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen, samt varför du inte kan studera i din hemkommun

   Beslut tas utifrån de handlingar du bifogar din ansökan. Därför är det viktigt att den är komplett.
 4. Lämna din ansökan med alla dina handlingar i brevlådan utanför porten på Storgatan 20 i Malmö eller skicka den till:

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  Vuxantagningen
  205 80 Malmö

  Märk kuvertet "Ansökan IKE"

Även om du skickat in en liknande ansökan tidigare behöver din ansökan vara komplett med samtliga handlingar bifogade.

Vad händer efter att jag lämnat min ansökan?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad beslutar om Malmö stad ska betala kostnaden för utbildningen till den kommun du söker till. Därefter skickar Vuxenutbildningen din ansökan med alla bilagor till den aktuella kommunen som i sin tur fattar beslut om du blir antagen till utbildningen eller inte. Vuxenutbildningen i den kommun du sökt till skickar sen antagningsbesked till dig. Du får alltså inget besked från Vuxenutbildningen i Malmö.

För eventuella ytterligare frågor som rör utbildningen ska du vända dig till den kommun/skola du söker till.

Senast ändrad: 2018-10-31 13:13