Svenskundervisning för invandrare – sfi

Malmö stads egen sfi-undervisning växer.

Läs mer om förändringsarbetet.

Svenska för invandrare ger dig baskunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Du har rätt att studera sfi om:

  • du är folkbokförd i Malmö kommun
  • är minst 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Rätt att studera sfi har också EU-medborgare med uppehållsrätt.

Det finns tre olika studievägar inom sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vad du har studerat innan. Tillsammans med personal på Sfi-anmälan, Vägledningscentrum avgörs vilken studieväg som passar dig.

Kurser inom sfi startar löpande under året.

Senast ändrad: 2018-05-02 12:00