Teknoteket tillhör vuxenutbildningsområdet och ska sprida kunskap om alternativa och digitala lärverktyg. Verksamheten ligger under Lärvux och finns på Heleneholmsskolan.

På Teknoteket finns ett specialpedagogiskt fokus med inriktning mot extra anpassningar och tillgänglig utbildning. Det finns förslag på möbler och olika lärmiljöer samt hjälpmedel att prova för till exempel syn, hörsel, motorik, bättre koncentrationsförmåga och läs- och skrivsvårigheter.

Det arrangeras även workshops där specialpedagogisk kunskap kombineras med teknik och IT.

Teknoteksvärd:

Jonas Olsson, 0732-01 40 96
E-post: teknoteket@malmo.se

Rektor Teknoteket:

Lotta Lovén, 0729-86 48 68

Specialpedagog:

Christine Reuterskiöld, 0721-56 18 11