TODO-mässan 8-10 november.

Välkommen till TODO – vägen till lediga jobb och studier. I november varje år samlar vi arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga.

Suuz Naffah på plats på TODO-mässan 2017. Så här såg det ut.

På TODO kan du som ung Malmöbo

  • prata jobb med arbetsgivare, branschfolk och arbetsförmedlare
  • prata studier med skolor, utbildningsanordnare och vägledare
  • söka jobb på jobbtorget
  • förbättra ditt CV i CV-verkstaden
  • träffa andra som söker utbildning och jobb
  • få ny inspiration i ditt jobbsökande

Besök oss på Facebook

TODO arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. TODO är ett årligt återkommande evenemang och äger rum i november. Det övergripande målet är att få fler unga Malmöbor in på arbetsmarknaden, via studier och direkt via jobb, och att företagen i regionen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare. TODO-mässan sträcker sig över tre dagar, omfattar en yta på 4000 kvm med ett 120-tal utställare och 12 000 besökare. Gymnasiemässan är en del av TODO.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-09 15:59