Information om studiestartsstöd

Är du intresserad av att söka studiestartsstöd? Då behöver du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsavdelningen inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Du kan inte själv söka Studiestartsstöd utan behöver bli remitterad från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsavdelningen inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Observera att reglerna för antagning till studier på Komvux är samma för dig som söker studiestartsstöd som för alla andra som söker till Komvux.

CSN

Läs mer om studiestartsstöd på CSNs webbplats.

 

From den 1 januari 2018 gäller följande:

Ansöka om studiestartsstöd:

  1. Om du uppfyller kraven för studiestartstödet så fyller du och din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsavdelningen i en intresseanmälan.
  2. Därefter kommer du till oss på Vägledningscentrum på ett enskilt samtal med en vägledare under våra drop in tider. Aktuella öppettider hittar du här. OBS! Det är viktigt att du då tar med dig din ifyllda intresseanmälan samt att du tar med dig betyg/intyg från eventuella tidigare studier.
  3. Tillsammans med vägledaren upprättar du en studieplan, ni gör också din ansökan till CSN.

Ansöka till utbildning:

  • Ansökan till Komvux kan du, om det är ansökningsperiod, göra via www.malmo.se/komvuxansokan enligt din studieplan. Är det inte ansökningsperiod kan du återkomma till Vägledningscentrum under nästa ansökningsperiod för att göra din komvuxansökan. Här hittar du datum för ansökningsperioderna till komvux under 2018.
  • Är du intresserad av studier på folkhögskola så ska du efter det enskilda samtalet på Vägledningscentrum vända dig till folkhögskolan för att göra en studieplanering och ansökan där eller med stöd av din handläggare.

Efter ansökan:

  • Om du blir antagen till utbildningen som du sökt utreder CSN om du uppfyller arbetslöshetskravet och fattar där efter beslut.
  • CSN skickar beslutet till dig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-14 07:27