Information för komvuxstuderande

Information om gymnasieexamen och slutbetyg:

Saknar du en gymnasieexamen eller slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasie-examen eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning (komvux).

OBS! För att få en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning i Malmö måste du ha läst eller gjort prövning i minst en kurs inom komvux Malmö. Mer information hittar du här.

Ändrade regler kring möjligheten att ta ut slutbetyg:

  • Regeringen har beslutat om en förordningsändring som medför förlängning av möjligheten att ta ut ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning fram till och med den 1 juli 2020.
  • Med anledning av detta har Sveriges universitet och högskolors förbund (SUHF) beslutat att flytta fram datum till den 1 juli 2020 för införande av skärpta krav om grundläggande behörighet.

Viktig information angående slutbetyg.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-05 08:07