Organisation och ledning

Vägledningscentrum är en kommungemensam verksamhet som erbjuder studie- och yrkesvägledning för vuxna Malmöbor.

Enhetschef

Leila Khalil
Tel: 040-34 49 69

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-11 14:27