Om Vägledningscentrum

Vägledningscentrum är en kommungemensam verksamhet som erbjuder studie- och yrkesvägledning för vuxna Malmöbor. Det är en öppen verksamhet dit du är välkommen med dina frågor utan att beställa tid.

Vägledningscentrum kan även bistå dig som är arbetssökande med hjälp att hitta vägar för att höja din kompetens eller göra nya medvetna yrkesval. Det finns även möjlighet att delta i vägledningsworkshop för att reda ut hur du ska fortsätta din karriär/utbildning.

Följande erbjuder vi alltid under våra öppettider:

  • Drop in-vägledning
  • Stöd i informationssökning inför väl underbyggda studie- och yrkesval
  • Slutbetyg- och examensplanering
  • Svar på frågor kring behörigheter och betyg
  • Svar på frågor kring komvuxansökan
  • Teknisk hjälp med komvuxansökan
  • Vidimering av betyg

I lokalerna finns även:

  • Kunddatorer för att söka information om studier och arbete
  • Broschyrer och informationsmaterial om utbildningar, utlandsstudier, Vägledningscentrums egna verksamheter och ”inspirationsmaterial”
  • En informations-TV som kontinuerligt uppdateras med aktuell och relevant information.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-14 07:54