Träffa representanter för skolor

 

Du har möjlighet att träffa studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola på Vägledningscentrum.

Då kan du ställa frågor om deras utbildningar samt hur det praktiskt fungerar att studera på skolan med mera.

Lunds universitet:

Lunds Universitet träffar du torsdagar jämna veckor 13.00-16.00.

Läs mer om Lunds universitet här.

Malmö universitet:

Malmö universitet träffar du torsdagar ojämna veckor 10.00-12.00. 

OBS! Inställt den 15 mars och den 7 juni. Läs mer om Malmö universitet här.

Folkhögskolor i Skåne:

Folkhögskolor i Skåne träffar du varannan tisdag kl 13-16 ojämna veckor. Läs mer om folkhögskolor här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-12 12:51