Vägledningsworkshops

Att delta i en vägledningsworkshop kan vara aktuellt för dig som till exempel står inför en förändring, som inte vet vilken riktning du ska ta eller som känner att du behöver få nya perspektiv på din situation.

Workshop är en träff för en grupp personer där man tillsammans diskuterar och arbetar med ett specifikt tema/ämne för att nå ett mål. Under träffarna får du möjlighet att arbeta med saker som du behöver fördjupa dig inom för att kunna fatta välgrundade beslut.

Vad blir resultatet?

Syftet är att du ska bli säkrare i ditt beslutsfattande, få ökad självkännedom, bli medveten om vilka faktorer som påverkar dig samt få nya perspektiv, tankar och idéer. Fördelen med att arbeta i grupp är att flera personer tillsammans får ta del av varandras erfarenheter.

Hur fungerar det praktiskt?

Vi träffas i en grupp på 8-10 personer i Vägledningscentrums lokaler. Under 2 timmar och 30 minuter (inklusive paus) diskuterar vi samt arbetar med olika övningar såväl gemensamt som enskilt. Att delta i våra workshops kan vara ett bra komplement till ett enskilt vägledningssamtal. Träffarna hålls av två studie- och yrkesvägledare från Vägledningscentrum. Du bokar in dig på den eller de träffar du är intresserad av.

Innehåll:

Workshop 1: Vad har du för egenskaper och styrkor? Hur använder du dig av dem?

Syftet med träffen är att du ska skaffa dig en större medvetenhet om dig själv för att kunna fatta välgrundade beslut. Du får med dig en kartläggning av olika sidor hos dig själv och ett underlag att använda i de val du har framför dig. Vi kommer bland annat att arbeta med egenskaper, intressen, drömmar, drivkrafter, behov, styrkor och eventuella hinder. Att reflektera inom dessa områden underlättar vid exempelvis val av studier och framtida yrke/karriärväg.

Workshop 2: Har du svårt att fatta beslut? Orolig för att inte göra bra val?

Det är ett naturligt steg i valprocessen att ha såväl positiva som negativa känslor inför en förändring. Syftet med denna träff är att du ska bli medveten om vad som påverkar dig i valsituationer och få kännedom om dig själv så att du kan göra ett aktiva och välgrundade val. Vi kommer arbeta med olika övningar kring val och väljande och du får med dig värdefull kännedom om beslutsfattande samt verktyg inför valsituationer.

Workshop 3: Utblick - en guide dig till hur du kan skaffa mer information för att kunna fatta väl underbyggda val.

För att kunna nå dina mål behöver du förutom kännedom om dig själv också kunskap om vad det finns för alternativ. I denna workshop vill vi guida dig till hur du kan skaffa mer information för att kunna fatta väl underbyggda val. Vi kommer att arbeta med delar kring kunskap, personlighet, kompetens och utbildning och du kommer att få med dig tips på användbara sökfunktioner som kan vara till hjälp i ditt beslutsfattande.

Tid: fredagar kl. 10-12.30

Workshop 1 ”Självinventering”: 16/3, 13/4, 4/5, 1/6

Workshop 2 ”Val och väljande”:  23/3, 20/4, 18/5, 8/6

Workshop 3 ”Utblick”: 6/4, 27/4, 25/5, 15/6

Du bokar in dig på den/de workshop du är intresserad av genom att ringa 040-34 49 95. Du kan även anmäla ditt intresse under samtal med studie-och yrkesvägledare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-12 12:53