Vägledningsworkshops

Att delta i en vägledningsworkshop kan vara aktuellt för dig som till exempel står inför en förändring, som inte vet vilken riktning du ska ta eller som känner att du behöver få nya perspektiv på din situation.

Workshop är en träff för en grupp personer där man tillsammans diskuterar och arbetar med ett specifikt tema/ämne för att nå ett mål. Under träffarna får du möjlighet att arbeta med saker som du behöver fördjupa dig inom för att kunna fatta välgrundade beslut.

Vad blir resultatet?

Syftet är att du ska bli säkrare i ditt beslutsfattande, få ökad självkännedom, bli medveten om vilka faktorer som påverkar dig samt få nya perspektiv, tankar och idéer. Fördelen med att arbeta i grupp är att flera personer tillsammans får ta del av varandras erfarenheter.

Innehåll:

Anmälan

Du bokar in dig på den/de workshop du är intresserad av genom att ringa 040-34 49 95. Du kan även anmäla ditt intresse under samtal med studie-och yrkesvägledare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-26 08:35