För utbildningsanordnare

Här hittar du som utbildninganordnare information rörande betygsutfärdande och validering.

Utbildningsanordnare med betygsrätt

I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning finns bestämmelser om betygsrätt för vuxenutbildning som innebär en möjlighet för en enskild utbildningsanordnare att sätta betyg. Mer information om detta finner du på sidan för utfärdare med betygsrätt.

Valideringsmodell för yrkesutbildning

Validering inom Malmö stads vuxenutbildning i egenregi samt upphandlad verksamhet styrs nu av "Malmös valideringsmodell för yrkesutbildning inom Malmö stads vuxenutbildning". Syftet är att skapa en gemensam, tydlig och enhetlig validering inom vuxenutbildningen.

Mer information om valideringsmodellen finner du på sidan validering.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-14 15:57