På Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan kan du göra prövning i grundläggande kurser som skolan har.