E2C - Second Chance School


Vi vänder oss till unga vuxna i åldern 20-30 år som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiets första år och som känner att de behöver ett tydligare socialt sammanhang.

European Second Chance, E2C, initierades av Europeiska Kommissionen för att verka mot ungdomsarbetslöshet.

Observera att studier på E2C inte är CSN-berättigade utan antagningsprocessen görs i samarbete med en handläggare inom till exempel socialtjänst, Jobb Malmö eller Arbetsförmedlingen.

Intresseanmälan till E2C

OBS! Glöm inte att klicka på "Skicka" längst ned.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. *

Senast ändrad: 2018-09-12 16:23