Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning


Studerande på Svenska som andraspråk 10-veckorskurser börjar sin undervisning på kvarteret Margareta (Värnhemsskolan) 7/8.
Alla våra grundläggande och gymnasiala kurser flyttar till kvarteret Margareta i höst.

Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan
Munkhättegatan 1
214 56 Malmö.
Receptionen Heleneholmskolan: 040-34 33 35

Komvux Malmö Södervärn - kvarteret Margareta
Kungsgatan 44
212 13 Malmö
Tel.: 040-34 32 00 

Utbildningar och ansökan

Se ansökningswebben, malmo.se/komvuxansokan, för information om aktuella kurser.

Studieplanering

Behöver du hjälp med studieplanering eller har frågor, kontakta Vägledningscentrum.

Vilka förkunskaper behövs

Förkunskapskraven beror på vilken utbildning/kurs som du vill studera. Mer information hittar du under respektive utbildning/kurs.

Kursperioder

Senast ändrad: 2018-08-20 14:28